Ohjaus ja arviointi työpaikoilla

Verkkopalvelu työpaikkaohjaajille

Tutkintotilaisuus

 

Näyttöympäristö

Näyttötutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon osoittaminen ja arviointi tapahtuu ensisijaisesti autenttisissa työympäristöissä ja -tehtävissä. Tutkinnon suorittaja työskentelee työympäristössä osana työyhteisöä, normaaleissa työyhteisön tehtävissä tietyn ajanjakson ajan.

 

Tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi

Tutkintotilaisuuden suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kolmikantaisesti työntekijä-, työantaja- ja opettajaedustaja. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa olevia arvioinnin kriteerejä. Kolmikanta tekee tutkinnon suorittajan osaamisesta monipuolisen ja huolellisen arvioinnin. Tutkinnon suorittaja itsearviointi täydentää suoritusta.